Onderhoud

Naast complete renovatie-, restauratie-, en (ver)bouwprojecten verricht A.G. van Bladeren Aannemingsbedrijf ook geheel wat onderhoudswerkzaamheden voor zowel particuliere woning eigenaren als beheersmaatschappijen en woningcorporaties. Vanuit onze zuster onderneming A.G. van Bladeren Makelaardij kennen wij de klappen van de zweep als het gaat om reparatieverzoeken, planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, storingen en schades.

Reparaties

Als eigenaar of beheerder van onroerend goed wilt u graag uw reparatieverzoeken en/of onderhoudsklachten op één plaats kunnen melden, waarna het vervolgens van belang is dat de verzoeken binnen afzienbare tijd correct worden afgehandeld. Dit betekent dat het complete proces, van aanname van het reparatieverzoek tot en met de uitvoering, uiterst nauwkeurig uitgewerkt moet zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de facturatie. Daarom maken wij gebruik van een gespecialiseerd en op onze werkwijze afgestemd softwarepakket.

Naast vakbekwame medewerkers op bouwkundig gebied, hebben wij ook eigen tegelzetters en stukadoors en een vaste groep onder aannemers als dakdekkers, loodgieters en elektramonteurs. Dat houdt de lijnen kort.

Planmatig onderhoud

Om de woningen en bedrijfspanden qua onderhoudsniveau op peil te houden is het van belang deze status zo nu en dan goed in de gaten te houden. Veel bedrijven en inmiddels ook Verenigingen van Eigenaars en beheerders hebben voor het onroerend goed een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld waaruit jaarlijks het planmatig onderhoud volgt. Te denken hierbij aan onderhoud aan daken, kozijnen, schilderwerk, installaties, etc.

A.G. van Bladeren Aannemingsbedrijf is onder meer van diverse Verenigingen van Eigenaars op de hoogte van het MJOP en kan zo bijtijds inspelen op de te komen onderhoudswerkzaamheden.

Mutatieonderhoud

Bij mutatieonderhoud loopt u ongetwijfeld ook tegen de problemen aan die A.G. van Bladeren Aannemingsbedrijf regelmatig tegenkomt. Het proces duurt bijvoorbeeld langer dan nodig, omdat u elke keer opnieuw een offerte op moet vragen waardoor u huurinkomsten misloopt. Daarnaast worden huurders in de huidige woningmarkt steeds kritischer. Het is dus daarom van belang dat een woning na een mutatie zo snel mogelijk weer up to date is qua voorzieningen en representativiteit. Naast de standaard onderhoudswerkzaamheden als het vervangen van cilinders, sluitend maken van ramen en deuren of bijvoorbeeld vervangen van kranen denkt A.G. van Bladeren Aannemingsbedrijf ook graag mee in woning verbeteringen waarmee huurinkomsten verhoogd kunnen worden.

Storingen & Schades

Zowel bouwkundig als installatietechnisch kunnen er storingen en schades aan uw onroerend goed ontstaan, zelfs al worden deze regelmatig onderhouden. Op één vast telefoonnummer krijgt u, ook buiten kantoortijden, een deskundig medewerker van A.G. van Bladeren Aannemingsbedrijf aan de lijn. Onze vakbekwame mensen zorgen ter plaatse voor, al dan niet tijdelijke, maatregelen om verdere schade te voorkomen. Zij zorgen er ook voor dat ’s nachts en in het weekend het een en ander dusdanig beschermd is, dat verergering van schade voorkomen wordt. De volgende ochtend of direct na het weekeinde wordt er in overleg met u verder gewerkt aan een structurele oplossing. Indien gewenst wordt er een offerte uitgebracht, waarmee u de verdere afwikkeling kunt regelen of nemen wij contact voor u op met uw verzekeraar.