Vergunningswerk

Wanneer u van plan bent te gaan bouwen of verbouwen, dan kan het zomaar zijn dat u daar een vergunning voor nodig heeft. A.G. van Bladeren B.V. kan het vergunningstraject voor u uitvoeren. Wij hebben de kennis en ervaring om deze procedure zorgvuldig voor u te regelen. Daarnaast kennen wij de taal van uw Gemeente en beheersen wij de relevante wetten en regels, welke wij combineren met onze bouwkundige kennis, ervaring en teken vaardigheden.

Bouwregelgeving voor bouwvergunningen

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden daarom bouwregels. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen.

Omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 27 vergunningstelsels voor werkzaamheden in de fysieke leefomgeving gebundeld. Sinds 2010 maakt De Wabo het mogelijk één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu aan te vragen: de omgevingsvergunning.

Voorbeelden van gevallen waarin u een omgevingsvergunning moet aanvragen:

  • Een verbouwing of nieuwbouw
  • Een boom kappen
  • Afwijken van een bestemmingsplan
  • Aanpassen van een monument
  • Maken van een uitweg (uitrit)
  • Brandveilig gebruiken van een gebouw
  • Plaatsen van bijvoorbeeld reclameborden of- opschriften